اخبار و رویدادهاحمایت از پایان نامه های دانشجویی

ستاد فناوری نانو از پایان نامه هایی که در زمینه های مرتبط با فناوری نانو باشند حمایت مادی می نماید. بر اساس گزارش ستاد، این ستاد فناوری نانو توانسته است تا با انجام حمایت های تشویقی پژوهشگران و محققان رتبه ایران در این فناوری در جهان را از رتبه 60 در سال 2000 به رتبه 15 در سال 2009 و رتبه ایران در منطقه را از رتبه 6 به رتبه اول منطقه ارتقا بخشد. علاقمندان به کسب اطلاع در زمینه انواع حمایت های تشویقی ستاد می توانند به بخش حمایت های تشویقی ستاد فناوری نانو مراجعه نمایند.