اخبار و رویدادهانخستین پیوند دست هوشمند در ایتالیا

پزشکان ایتالیایی از موفقیت عمل پیوند دست مصنوعی بیونیکی (هوشمند) بر روی جوان 26 ساله "ایتالیایی درشهر رم خبر دادند. این دست بیونیکی با دوکیلوگرم وزن، توسط متخصصان ایتالیایی موسسه عالی بهداشت"سنت آنا"در شهر پیزا و متخصصان دانشگاه "لوند"سوئد از آلومینیوم و کربن ساخته شده است. این دست مصنوعی که "Smart Hand"(دست هوشمند) نام دارد، یکسال پیش به این جوان ایتالیایی که در سانحه رانندگی دست خود را ازدست داده بود، پیوند زده شد. به گفته پزشکان جراح و متخصصان، این دست توانایی ارتباط با مغز را از طریق سنسورها (حسگرها) داشته و می تواند فرمان مغز را به حرکت تبدیل کند و فرد مذکور با کمک چهار الکترود که در اعصاب مچ و ساعد پیوند زده شده می تواند حتی حس لامسه را همانند یک دست واقعی داشته باشد. "این دست بیونیکی مربوط به طرح "life Hand" است که با بودجه اروپایی دو میلیون یورویی طی پنج سال ساخته شد.

منبع: ایرنا