اخبار و رویدادهابه زودی دست های پلاستیکی هم لمس می کنند

دانشمندان امیدوارند با فریب مغز بتوانند، راهی پیدا کنند که بتوان با اعضای مصنوعی هم حس لامسه را تجربه کرد. با این‌که در حال حاضر می‌توان یک دست قطع‌شده را با اعضای مصنوعی پیچیده روباتیک جایگزین کرد، اما هنوز این اعضا نمی‌توانند پاسخ تحریک حسی را برای مغز تامین کنند. یک راه‌ حل احتمالی این است که حسگرهای انگشتان روباتیک را مستقیماً به اعصاب عضو وصل کرد، اما این کار با مشکلات فنی همراه است. به همین دلیل،‌ هنریک ارسون، عصب‌شناس شناختی موسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد، سعی کرده است با استفاده از حقه‌ای که "خطای حسی دست پلاستیکی" نامیده می‌شود، یک راه ساده‌تر پیدا کند. این خطای حسی از تلاش مغز برای تطبیق اطلاعات متضادی که از حس‌های مختلف می‌رسند، ناشی می‌شود. این خطای حسی تاثیرات روانشناختی هم دارد. ارسون در حال حاضر با گوران لوندبورگ، جراح و عصب‌شناس دست در بیمارستان دانشگاه مالمو سوئد کار می‌کند تا این خطای حسی را در اعضای مصنوعی روباتیک پیشرفته به کار برند. هدف آن‌ها، طراحی دست‌های مصنوعی است که با اتصال حسگرهای تعبیه‌شده در انگشتان به محرک‌هایی که لمس را به عضو می‌رسانند،‌ این حس غیرواقعی را به صورت خودکار ایجاد کند. کلارک هنوز هم تردید دارد که بتوان همه اطلاعات حسی را بدون هیچ شبیه‌سازی الکتریکی مستقیم با اعصاب، به مغز منتقل کرد. به عقیده ارسون می‌توان استفاده از این خطای حسی را با شبیه‌سازی الکتریکی اعصاب ترکیب کرد.

  

نیوساینتیست، ژانویه 2009