اخبار و رویدادهاتولید نانوبیوسرامیک‌های ترمیم‌کننده ضایعات استخوانی توسط محققان ایرانی

  محققان دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به ساخت نانوبیوسرامیک زیست‌سازگاری شدند که به دلیل ویژگی‌ زیست‌فعالی، می‌تواند در بازسازی و خلق دوباره بافت‌های بدن، مفید واقع شود. با کنترل رفتار زیست‌سازگاری و زیست‌فعالی نانوبیوسرامیک‌ها، امکان توسعه کاربرد این نانوساختارها در پزشکی به‌ منظور ترمیم، بازسازی و خلق دوباره بافت‌های بدن فراهم می‌شود. مهندس خرازیها، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان درباره این تحقیقات که در قالب پایان نامه وی انجام شده، اظهار کرد: در این پژوهش، موفق به ساخت نانوبیوسرامیک فورستریت تکه‌یی چگال به‌ عنوان بیوسرامیک زیست‌فعال برای استفاده در صنایع پزشکی و درمانی، همچون ترمیم و بازسازی بافت‌های سخت بدن شده‌ایم که در مرحله اول، پودر سرامیک فورستریت نانومتری با روش آلیاژ‌سازی مکانیکی ساخته شد. در مرحله بعد، فورستریت تکه‌یی (بالک) نانوساختار چگال، به‌ منظور استفاده از آن به صورت قطعه در بدن تهیه شد و برای دستیابی به فورستریت نانوساختار تکه‌یی، از فرایند تف‌جوشی دو مرحله‌ای استفاده می‌شود، در این فرایند، بعد از گرم کردن نمونه‌های فشرده شده تا دمای بالا و سپس با سرد کردن سریع، در دمای پایین‌تر، به مدت زمان کافی حرارت داده می‌شود. قرارگیری نمونه برای مدت زمان کوتاه در دمای بالا، به ناپایداری حفرات و تخلخل‌ها منجر می‌شود که با سریع سرد کردن آنها تا دمای پایین‌تر و نگهداری به مدت زمان کافی در این دما، این تخلخل‌ها به طور کامل بسته می‌شود. این فرایند، روشی مؤثر برای ساخت قطعات سرامیکی نانوساختار است، مشروط بر آن که دمای انتخابی و زمان هر یک از مراحل، مناسب انتخاب شود.

منبع: pezeshkan.ir